Rapport: toegankelijkheid van Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Onderzocht door
Hidde de Vries
In opdracht van
Ask Atticus BV
Methode
WCAG-EM
Conformiteitsdoel
WCAG 2.1, Level A + AA (50 succescriteria) conform EN 301 549
Datum
20-23 januari 2021

Samenvatting

De website verlofadviescollege.nl voldoet vrijwel geheel aan de WCAG 2.1 A + AA succescriteria, met een kleine bevinding met betrekking tot de focusstijl in specifieke gevallen en met uitzondering van één van de onderzochte PDF-documenten.

Resultaat per principe

Principe Resultaten per principe
Waarneembaar 19 uit 20
Bedienbaar 17 uit 17
Begrijpelijk 10 uit 10
Robuust 2 uit 3
Totaal 48 uit 50

Toelichting bij dit rapport

Doel van dit rapport

Met dit rapport krijgt u inzicht in de toegankelijkheid van uw website- of applicatie. We vinden het belangrijk dat onze rapporten niet alleen de problemen beschrijven, maar ook richting geven bij het verbeteren daarvan.

Testproces

Dit rapport is samengesteld met behulp van de WCAG EM methodologie.

Het volgende proces is daarbij gebruikt:

  1. vaststellen wat binnen en buiten scope valt
  2. vaststellen gebruikte technologieën
  3. samenstellen sample (steekproef)
  4. onderzoek van de sample
  5. beschrijven van gevonden issues

Het onderzoek omvat alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria).

Het grootste deel van het onderzoek is een handmatig proces. Voor een deel van de criteria wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van automatische tools, zoals axe-core en Firefox Developer Tools.

Kleine letters

Komt voor op

Pagina's

Komt voor op:

Niet in scope:

Ondersteuning

De onderzochte website zou minimaal moeten kunnen worden gebruikt in de volgende browsers en hulptechnologieën:

Gebruikte technologieën

De onderzochte maakt gebruik van de volgende technologieën:

Sample

Voor dit onderzoek zijn de volgende pagina's gebruikt als representatieve steekproef van de onderzochte website:

Bevindingen

  1. Knop voor toelichting heeft onvoldoende zichtbare focusstijl (1.4.11)
  2. PDF niet opgeslagen als 'tagged document' (4.1.2)

Knop voor toelichting heeft onvoldoende zichtbare focusstijl

![knop met als tekst vraagteken](images/q.png)

Probleem

Bij zoekresultaten is het mogelijk te filteren. Bij de filters kan uitleg worden opengeklapt met een knop. Wanneer men enkel het toetsenbord gebruikt, is het lastig te zijn wanneer deze knop focus heeft. Er is een focusstijl gebruikt, maar het is bijna niet te zien of deze wel of niet actief is.

Mogelijke oplossing

Gebruik een focusstijl die dikker is en meer contrast heeft met de achtergrond.

Herhaling

Ditzelfde probleem zit ook in de iconen waarmee de kalender kan worden uitgeklapt voor het selecteren van een datum.

WCAG criterium:
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content (externe link)
Complexiteit:
Laag
Ernst:
Medium
Sample:
Alle pagina's
Verantwoordelijkheid:
Front-end

PDF niet opgeslagen als 'tagged document'

Probleem

Het document “Nieuwsbrief” is niet opgeslagen als een tagged / structured document. Hierdoor heeft het document geen structuur die beschikbaar is voor ondersteunde technologie.

Oplossing

Sla PDF-documenten op, of genereer ze, als tagged document.

WCAG criterium:
4.1.2: Naam, rol, waarde (externe link)
Complexiteit:
Hoog
Ernst:
Hoog
Sample:
pdf2
Verantwoordelijkheid:
Implementatie