Rapport: toegankelijkheid van Wettenpocket

Onderzocht door
Hidde de Vries
In opdracht van
KOOP
Methode
WCAG-EM
Conformiteitsdoel
WCAG 2.1, Level A + AA (50 succescriteria) conform EN 301 549
Datum
29-30 december 2020

Samenvatting

De website Wettenpocket voldoet grotendeels aan de WCAG 2.1 A + AA succescriteria, met een aantal kleine en middelgrote bevindingen.

Resultaat per principe

Principe Resultaten per principe
Waarneembaar 17 uit 20
Bedienbaar 15 uit 17
Begrijpelijk 10 uit 10
Robuust 3 uit 3
Totaal 45 uit 50

Toelichting bij dit rapport

Doel van dit rapport

Met dit rapport krijgt u inzicht in de toegankelijkheid van uw website- of applicatie. We vinden het belangrijk dat onze rapporten niet alleen de problemen beschrijven, maar ook richting geven bij het verbeteren daarvan.

Testproces

Dit rapport is samengesteld met behulp van de WCAG EM methodologie.

Het volgende proces is daarbij gebruikt:

 1. vaststellen wat binnen en buiten scope valt
 2. vaststellen gebruikte technologieën
 3. samenstellen sample (steekproef)
 4. onderzoek van de sample
 5. beschrijven van gevonden issues

Het onderzoek omvat alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria).

Het grootste deel van het onderzoek is een handmatig proces. Voor een deel van de criteria wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van automatische tools, zoals axe-core en Firefox Developer Tools.

Kleine letters

Komt voor op

Pagina's

Komt voor op:

Niet in scope:

Ondersteuning

De onderzochte website zou minimaal moeten kunnen worden gebruikt in de volgende browsers en hulptechnologieën:

Gebruikte technologieën

De onderzochte maakt gebruik van de volgende technologieën:

Sample

Voor dit onderzoek zijn de volgende pagina's gebruikt als representatieve steekproef van de onderzochte website:

Bevindingen

 1. Alternatieve tekst App Store link biedt onvoldoende context (1.1.1)
 2. Alternatieve tekst logo geeft onvoldoende informatie (1.1.1)
 3. Koppen van niveau 6 zijn niet als kop opgemaakt (1.3.1)
 4. Pagina vereist horizontaal en verticaal scrollen bij inzoomen (1.4.10)
 5. Blokken kunnen niet worden omzeild (2.4.1)
 6. Focus onzichtbaar (2.4.7)

Download in de App Store, met links een Apple logo

Probleem

De alternatieve tekst bij het logo voor de Apple App Store is “Download in de App store”. Er wordt niet beschreven dat het om de Apple App Store gaat, hetgeen wel is af te leiden uit de afbeelding.

Mogelijke oplossing

Voeg “Apple” toe aan de alternatieve tekst van deze afbeelding.

WCAG criterium:
1.1.1: Niet-tekstuele content (externe link)
Complexiteit:
Laag
Ernst:
Laag
Sample:
homepage
Verantwoordelijkheid:
Redactie

Alternatieve tekst logo geeft onvoldoende informatie

logo KOOP

Probleem

Boven elke pagina staat het logo van KOOP. De alternatieve tekst, “Rijksoverheid”, beschrijft niet wat er in deze afbeelding staat.

Dit logo is de enige content van de link naar de KOOP-website. Dat betekent ook dat de alternatieve tekst (alt-attribuut) de toegankelijke naam van de link wordt.

Mogelijke oplossing

Gebruik een alternatieve tekst die overeenkomt met de tekst in het logo, en goed als linknaam kan werken, bijvoorbeeld “Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”, eventueel met toevoeging “Logo” aan het begin.

WCAG criterium:
1.1.1: Niet-tekstuele content (externe link)
Complexiteit:
Laag
Ernst:
Medium
Sample:
Alle pagina's
Verantwoordelijkheid:
Redactie

Koppen van niveau 6 zijn niet als kop opgemaakt

sectie 2.3 ALGEMENE WEIGERINGSGRONDEN, kop vet en cursief Afschrijvingsduur

Probleem

In de regelingen zijn veel verschillende kopniveaus (h1, h2, h3, h4, h5, h6). Die zijn steeds goed gebruikt, maar na kopniveau 5 lijkt er geen gebruik gemaakt te worden van kopniveau 6. Die koppen zijn opgemaakt als `

Kop

Mogelijke oplossing

Gebruik voor koppen van het zesde niveau het h6-element.

WCAG criterium:
1.3.1: Info en relaties (externe link)
Complexiteit:
Medium
Ernst:
Laag
Sample:
regeling
Verantwoordelijkheid:
Content

Pagina vereist horizontaal en verticaal scrollen bij inzoomen

pagina ingezoomd, scrollbalken zichtbaar

Probleem

Wanneer de gebruiker inzoomt, bijvoorbeeld 150%, moet er zowel horizontaal als verticaal worden gescrolld om alle content te kunnen bekijken.

Mogelijke oplossing

Bouw de pagina's responsive: zorg dat tekst die niet op het scherm past geen scrollbalk veroorzaakt, maar in plaats daarvan op de volgende regel valt.

WCAG criterium:
1.4.10: Reflow (externe link)
Complexiteit:
Hoog
Ernst:
Medium
Sample:
Alle pagina's
Verantwoordelijkheid:
Front-end

Blokken kunnen niet worden omzeild

Probleem

Er is geen mechanisme beschikbaar om voorbij herhalende blokken, zoals te springen. Daardoor kan het voor gebruikers van hulpsoftware lastig zijn om gelijk naar de belangrijkste inhoud te springen.

Mogelijke oplossing

Voeg “skiplinks” toe: links die aan het begin van de pagina staan en de gebruiker naar de belangrijkste inhoud leiden.

WCAG criterium:
2.4.1: Blokken omzeilen (externe link)
Complexiteit:
Medium
Ernst:
Medium
Sample:
Alle pagina's
Verantwoordelijkheid:
Front-end

Focus onzichtbaar

Probleem

Het is niet mogelijk te zien wat er op de pagina focus heeft. Browsers tonen dat standaard middels de standaardstijlen, maar in de CSS voor Wettenpocket zijn die standaardstijlen voor focus uitgezet.

Mogelijke oplossing

Verwijder de regel outline: 0 uit de CSS, en definieer liefst een focusstijl die altijd goed zichtbaar is. Zorg hierbij ook voor voldoende contrast heeft (om ook gelijk te voldoen aan 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content).

WCAG criterium:
2.4.7: Focus zichtbaar (externe link)
Complexiteit:
Laag
Ernst:
Medium
Sample:
Alle pagina's
Verantwoordelijkheid:
Front-end