Website, ICTU

Quickscan Webrichtlijnen versie 2

Betreft: http://www.ictu.nl

Op 28 april 2016 heeft Atticus een derde controle gedaan van de algemene website van ICTU. Tijdens deze hercontrole bleken vrijwel alle issues te zijn opgelost, die in de eerdere controles op 18 maart en 13 april 2016 waren geconstateerd. De bevindingen uit de drie controles zijn terug te vinden in de spreadsheet met resultaten(ods-bestand, 25kB).

De onderzochte pagina's zijn op 28 april 2016 conform Webrichtlijnen versie 2 bevonden, met enkele uitzonderingen aangaande video's en pdf-documenten en één specifieke pagina met een klein redactioneel foutje. Hierover hebben zij een Leg Uit-verklaring opgenomen op hun eigen website.

Jeroen Hulscher
Ask Atticus BV